Proces kování v plném proudu

Bez kopyt není koně.

S tímto rčením se asi všichni shodneme. Při nejmenším každý z nás alespoň jednou slyšel  o koni nebo i viděl koně trpícího schvácením kopyt, hnilobou a nebo jinými nepříjemnými onemocněními kopyt. všechny tyto problémy se stávají noční můrou nejen pro majitelé, ale i koně samotné.

Onemocnění vydají na samostatný článek. Teď se zaměříme na jiné důležité téma, které nám je dobře známo.

 

Proč koveme koně?

Podkovy mají zamezit nadměrnému opotřebování kopyt. Obvykle mají své využití u zvířat pracujících na tvrdém povrchu, kde se kopyta obrušují příliš rychle, což má vliv na ztenčení chodidla. Kopyta se stávají měkká, náchylná k poranění a onemocnění. To není ale jediný příklad využití podkov - mohou být doporučeny veterinářem za účelem úpravy vadného postoje. K tomu slouží speciální ortopedické podkovy.

Podkovy musí být!

Podkovy mají celkem velkou základnu milovníků. Všichni zbožňují charakteristický zvuk čerstvě okovaných kopyt ve stájové uličce! Ale to není ten pravý důvod ke kování.

Podívejme se na výhody podkování, které pomohou v rozhodování nejednomu majiteli/jezdci.

 

Výhody podkování:

Dodatečná ochrana kopyta - menší náchylnost na úrazy a poranění

Podkova "drží" kopyto - jedná se o funkci ucelení, tedy nemožnost rozšiřování se a souvísejícímu praskání.

Snížení rizika uklouznutí na kluzkém povrchu (ozuby)

Znemožnění nadměrného obrušování kopyt na tvrdém povrchu - předcházení problémům

Korekční funkce v případě vadných postojů - jen ortopedické podkovy

 

Proč nejsou Vaše koně okované?

To je častá otázka především lidí "nekoňáků", kteří se setkají s našimi koňmi. Zažitý stereotyp, že každý kůň musí mít kovové střevíčky je dobře znám každému jezdci.

Avšak podkovy mají i své mínusy, které jsou stejně důležité a přesvědčující jako jejich výhody.

Co naopak pomohlo majitelům a jezdcům k rozhodnutí NEkovat své koně?

 

Nevýhody kování:

Podkova způsobuje, že se kůň nedotýká povrchu celou plochou chodidla, opírá se jen o stěnu kopyta - nabourání přirozeného pohybu a fungování kopyta

Snížení prokrvení kopyta - důsledek narušení kopytního mechanismu

Špatně vybrané a aplikované podkovy často vedou k závažnému poškození - bolestivé praskliny a změny na kopytě vedoucí ke kulhání

Oslabují kopyta

FInančně nákladný zákrok

 

Kování je velmi individuální a liší se kůň od koně. Pokud váháte, zda svého koně kovat či nikoliv, poraďte se také se svým veterinářem.

Pokud to není nutné - nekovejte.

Myslete na to, že podkovy naruší přirozený pohyb koně, nejsou pro něj přirozené. Je to lidský patent proti rychlému opotřebovávání kopyt.

Abyste se vyhnuli špatnému nakutí, poptejte se svých známých na doporučení dobrého kováře.