Boty pro koně značky Renegade byly navrženy speciálně pro kopyta s přirozeně vysokými patkami. Přirozeně vysoké patky jsou často považovány za nízké patky. Ve srovnání s tím, co je běžnou normou pro úpravu kopyt (často těch kovaných).

Příklad přirozeně vysoké patky můžete vidět na obrázku číslo 1:

Kopyto s přirozeně (optimálně) vysokými patkami

Na druhém obrázku je kopyto s nepřirozenou výškou patek, která není žádoucí v případě, že chceme použít boty Renegade.

Kopyto s vysokými patkami, které nejsou vhodné pro boty Renegade

Níže můžete vidět kopyto s nepřirozeně vysokými patkami v botě. Všimněte si, jak je bota na straně vyboulená (zelená šipka).

Kopyto s vysokými patkami botu deformuje

A zde je stejná velikost boty s přirozeně vysokými patkami.

Kopyto s dobrou výškou patek v botě

 

Na tomto obrázku můžete vidět boční pohled na kopyta s odlišnou výškou patek.

Linie porovnávají úhel, na který má výška patek velký vliv.

Vlevo je "nepřirozené kopyto", vpravo přirozené.

Porovnání výšky patek a jejich úhlů

 

Kopyta s vysokými patkami mají velmi málo možností pro napasování bot. Pokud má Váš kůň nepřirozeně vysoké patky, můžete očekávat problémy jako špatné držení boty na kopytě, nadměrné opotřebovávání a vyšší riziko roztržení lanka.

Objevuje se i větší opotřebení špičky boty kvůli špatnému rozložení váhy, a to z důvodu většího zatížení špice kopyta při došlapu, kvůli slabému došlapu od patek.

Zároveň je potřeba zmínit i to, že vysoké patky jsou často spojeny se strmým úhlem stěny kopyta. Kvůli tomu kůň zkracuje krok, zároveň je znatelně redukována schopnost nesení váhy a absorpce otřesů, což může vést ke zkrácení doby plného zatěžování a využití koně.

Jestliže má Váš kůň vysoké patky, co byste měli dělat?

Pokud jste nebyli pozornější už na začátku, možná jste nezaregistrovali, že kopyta na fotkách výše patří jednomu koni. Obě kopyta jsou stejná, jsou pouze zachycena před úpravou a po úpravě. Fotka po trimu představuje značnou redukci patek. Většina kopyt s vysokými patkami může získat nižší a mnohem přirozenější tvar jen díky častějším trimům.

Někdy mívají koně vysoké patky jen na jednom kopytě. Nejčastěji se to týká pravé přední nohy. Což je ve velké míře spjato se "školním využitím koně".

U těchto koní si musí majitel sám mezi strouháním výšku patek hlídat.

S touto problematikou Vám jistě pomůže Váš kopytář.